Haiku trouvé

Wat vooral boeiend is aan de haiku trouvé is dat hij je naar poëzie laat zoeken waar je er normaal geen verwacht. En dat is een goeie basisoefening voor haiku: poëzie leren zien. De haiku trouvé laat je ook woorden, zinsneden en gedachten samenbrengen, waardoor ze plotseling iets poëtisch krijgen of zelfs een verhaal worden. Je leert op die manier hoe een andere combinatie van bestaande woorden plotseling poëtische inhoud krijgt. Of nog: je leert er verbanden mee leggen tussen dingen (woorden, gedachten) waartussen er in eerste instantie geen verband is.

Het is zeer zeker ook een leuke en vooral interessante oefening voor kinderen. Zo leren ze taal uit zijn context te halen en te gebruiken in een andere context. En ze ervaren wanneer iets wel of niet poëtisch klinkt.

 

Nog een voorbeeld dat ik maakte door een poosje naar iets op ons magneetbord in de keuken te staren:

Op grijze dagen,
gloeilampen toegelaten.
Ophaalkalender.

— Geert De KockereOphaalkalender