De M-tag

De HAIKUFAB lanceert de poëtische M-tag. Het is een stempel, een gestempelde tag dus als een symbolisch teken dat staat voor Me-time met haiku.

door Geert De Kockere

Tijd voor jezelf dus, tijd die we misschien in deze tijden veel te weinig nemen. Ja, letterlijk ‘nemen’. Je moet die tijd, de tijd nemen. Meer tijd voor jezelf en als het kan in alle stilte en rust. Onze geest heeft dat nodig, moet af en toe helemaal tot rust kunnen komen. We onderschatten dat en proppen die geest voortdurend barstensvol, ook in onze vrije tijd. We komen thuis en zetten bijvoorbeeld de radio aan, waardoor ook dan weer onze geest van alles willens nillens opneemt en moet verwerken. Er is veel lawaai buiten en buiten onze wil: grasmachines, snoeischaren, absurde bladblazers, draaiende motoren van auto’s … De stilte is een verwaarloosd goed. We hollen van hot naar her — ook ter ontspanning — en komen op die manier zelden of nooit tot stilstand. Merk op wat er in dat woord ‘stilstand’ zit: stil.

Via de haiku kun je op korte tijd even helemaal tot die stilstand komen. In stilte. Haiku is een mini-teletijdmachine, die je in een flits naar een andere plek op deze aardkluit flitst. Krabbel er overeind en kijk denkbeeldig rond: wat zie je nog allemaal op de plek waar je bent aanbeland? Kijk ver, maar kijk ook dichtbij om je heen. Wat ligt er, wat groeit er, wat ruikt er, wat voel je? Door op die manier denkbeeldig je zintuigen te gebruiken, verdwijnt even al de rest om je heen. De drukte en zelfs de zorgen. Word even helemaal een steentje op die plek waar de haiku je naartoe flitste. Of de dauwdruppel aan een lange grasspriet, op het punt om te vallen. Word één met de waterjuffer, luister naar het zingen van de leeuwerik, het kabbelen van de beek. Het kan, het kan écht, ook al ben je er niet echt. Het is de kracht van haiku die vaak op een heel eenvoudige manier een sterk beeld neerzet en oproept.

Me-time met haiku dus. En daarvoor lanceren we de poëtische M-tag. Het is een erg sierlijke tag. Want Me-time mag krullen, mag slingeren, mag uitwijden, mag wat heerlijk ouderwets ogen. Die M-tag wordt letterlijk gestempeld. Oók symbolisch: stempelen is namelijk een heel bewuste en doelgerichte actie. Je moet er zelfs wat kracht voor gebruiken. Wilskracht? Een stempel krijgen veronderstelt bovendien een bewuste keuze, laat iets zien, is een statement: even Me-time! Met (wils)kracht even duidelijk foert zeggen tegen de rest. Tegen de drukte en het lawaai, tegen de to do’s en de must-haves.

De stempel om de M-tag te drukken vonden we in een uiterst charmant tweedehandswinkeltje in het Zeelandse Colijnsplaat. Symbolischer kan haast niet: Colijnsplaat aan de Oosterschelde, waar de tijd vanzelf al lijkt stil te staan. Het is een prachtig, koperen stempeltje met een heel sierlijke M. Een sieraad op zich. Me-time mag mooi zijn, mag blinken, mag schitteren. Go for it! Me-time!

M-tag
M-tag
Het koperen M-tag-stempeltje dat we in Colijnsplaat vonden.