Over

De HAIKUFAB is een onderdeel van het Huis van de Haiku en ontwikkelt projecten voor derden om en rond haiku. Dat kunnen zowel voorwerpen zijn als digitale producten. Zoals bijvoorbeeld QR-codes met een specifieke, poëtische inhoud. Wie een project met de HAIKUFAB wil bespreken, kan ons daarvoor contacteren: info@huisvandehaiku.com.

Binnen de HAIKUFAB is er ook het HAIKULAB: ruimte om te experimenteren met alles wat haiku betreft. Zowel met de vorm als met de inhoud. In het HAIKULAB ontstaan op die manier nieuwe inzichten, die dan kunnen leiden tot nieuwe producten die in de HAIKUFAB worden ontwikkeld.

In het HAIKULAB bestaan er geen taboes en kan en mag alles. Zolang de geest van de haiku maar overeind blijft. Het is vooral de bedoeling om een beter en rijker inzicht te krijgen in wat haiku werkelijk is. En om te zien of er via nieuwe vormen iets extra’s aan de haiku van vandaag kan toegevoegd worden.

Ook nemen we in het HAIKULAB het eigentijdse karakter van de haiku onder de loep en in hoeverre deze poëzievorm aan onze tijd en onze cultuur moet worden aangepast om een volwaardig poëziegenre te kunnen zijn.